Dr.S Vedaiyan

1985-1995
team

Dr.P K Kasturi

1995-1996
team

Dr.V Mohan

1998-2002
2002-2004
team

Dr.M Rajendran

2002-2002

Dr.K Balu

2004-2007
team

Dr.V Ramamoorthi

2008-2010
team

Dr.S Sivanesan

2012-2012
2013-2018

Dr. Govinda Rao

1944-1957
team

Dr.G S Laddha

1957-1983
team

Dr.B Jagannadhaswamy

1983-1991
team

Dr.C M Lakshmanan

1991-1994

Dr.V Mohan

1994-1999
team

Dr.M Rajendran

1999-2002
team

Dr.V Ramamoorthi

2002-2005
team

Dr.M Velan

2005-2010

Dr.S Sivanesan

2010-2011
team

Dr.N Nagendra Gandhi

2011-2013
2016-2018
team

Dr.N Balasubramanian

2013-2016
team

Dr. Lima Rose Miranda

2018-2022
Dr T E DEGALEESAN Dr K BALUSAMI Dr T V PANCHAPAGESAN Dr V KRISHNASWAMI Dr M ALAGAR
Dr D SRINIVASAN Mr GANESH SRI V K NARAYANASWAMY Dr K SRINIVASAN Dr K NARASIMHAN
Dr N SATHYAMURTHY Dr B CHENNAKESAVAN V R SREENIVASAMURTHY Dr D VISHWANATHAN Dr T R KUBENDRAN
Dr KATHIR VISHWALINGAM SRI T K MANICKAVACHAGAM PILLAI SRI M JANARDHANAM Mr S RAMANUJAN Dr P VIVEKANANDAN
Dr S KUMARASAMY Dr K PADMANABHAN SHRI S JAMBUNATHAN SRI G K DWARAKANATH Dr N SRINIVASAN
Dr K VISWALINGAM Dr H KOTHANDARAMAN Dr P RAMASWAMY Dr D MOHAN Dr M R V KRISHNAN
Dr T V SUBRAMANIAN Dr L RAJAMANICKAM SAI Dr N SATHIAMOORTHY Dr P GNANASUNDARAM Dr K CHANDRASEKHARAN