Staff List

Mr.R.Babu

Network Engineer (Sr.)

Phone Email
044-22358018 babuji@annauniv.edu

Mrs.P.Yogalakshmi

Application Programmer (Sr.)

Phone Email
044-22358020 yogalakshmi@annauniv.edu

Mr.K.Senthil Kumar

Hardware Engineer (Sr.)

Phone Email
044-22359449 au_senthil@annauniv.edu

Mr.K.Sathishkumar

Supervisior Maintance (Sr.)

Phone Email
044-22358046 rccsat75@gmail.com